Empower Yourself!
Contact today on:
+356 2164 9715

News | Rita Briffa Wellbeing Consultant Malta | Holistic Therapy Malta

News

BOOK DISTRIBUTORS LIMITED (BDL BOOKS)

04/15/21


  Bi pjaċir ninfurmakom illi l-Kumpanija BDL ta’ 13, Giorgio Preca Street, San Gwann, SGN 3511 Malta għoġobha tinkludi il-ktieb tiegħi ‘My way to success through healing self love’ fuq il-websajt   www.bdlbooks.com Għaldaqstant kull min irid jixtri l-ktieb issa jista’ jordnah fuq il-websajt tal-BDL permezz ta’ dan il-link https://bdlbooks.com/product/my-way-to-success-through-healing-self-love/ Ta’ min jinnota li BDL... Read More
BOOK DISTRIBUTORS LIMITED (BDL BOOKS) malta, News malta, Rita Briffa Wellbeing Consultancy malta